Meyerin telakan rekrykoulutuksen kautta voit valmistua ripeässä tahdissa esimerkiksi laivalevyseppähitsaajaksi, laivaputkiasentajaksi, koneasentajaksi tai laivasuunnittelijaksi. Rekrykoulutukset koostuvat teoriaopinnoista, perustyövaiheiden opiskelusta ja työssäoppimisesta.

Telakka järjestää useita koulutuksia vuodessa.

Laivanrakennusoppilaitoksen opettajat ja luennoitsijat kouluttavat opiskelijoita muiden telakkatöidensä ohessa. Telakkatyössä tärkeintä on asenne, motivaatio ja sitoutuminen. Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen ja soveltuvuustestien perusteella.

Koulutus on työvoimakoulutusta, eli hakijan tulee olla työtön tai työttömyysuhan alainen (esim. lomautus, yt-neuvottelut) koulutuksen alkuun mennessä. Hae heti.

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10087440?searchPhrase=meyer%20turku&announced=0&leasing=0&english=false&sort=1

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10087506?searchPhrase=meyer%20turku&announced=0&leasing=0&english=false&sort=1

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10087403?searchPhrase=meyer%20turku&announced=0&leasing=0&english=false&sort=1

Ilmoita työvoiman tarpeesta
=