Skip to main content

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilannut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä laajan tutkimuksen Työnvälityspisteen ja TE-toimiston poikkeuksellisesta yhteistyöstä. ELY-keskuksen työvoimapalveluiden asiantuntijan Sari Säipän mukaan nyt halutaan selvittää analyyttisesti, haastatteluin ja raa’an tilastodatan pohjalta, miten työnvälityksen tehostaminen onnistui, kun TE-toimisto sai lisäkäsikseen yksityisen palveluntuottajan.

– Kokeiluumme laitettu poikkeuksellinen panostus, sisältö ja laajuus tuntuivat velvoittavan siihen, että palvelua olisi nyt arvioitava puolueettomasti asiantuntijatyönä. Työnvälityspisteen asiakasmäärä on ollut suuri verrattuna moniin muihin TE-hallinnon

ostopalveluihin.Arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksesta haluamme itse työllisyyspolitiikan toimijoina oppia siitä, miten tällä toimintamallilla onnistuttiin vaikuttamaan siihen, että työnhakijat pääsevät työmarkkinoilla eteenpäin, Säippä sanoo.

MDI on monialainen tutkimus- ja konsulttitoimisto, jonka vahvinta osaamista ovat alueellinen kehittäminen sekä työllisyys-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka. Työnvälityspisteen tutkimusprojektia vetää johtava asiantuntija Mikko Valtakari.

– Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityksen hanke eroaa muista vastaavan tyyppisistä kokeilusta etenkin siinä, että sen asiakasvolyymit ovat olleet huomattavan suuret. Hankkeen toimintamalli seurantajärjestelmineen vaikuttaa myös varsin onnistuneelta. Lisäksi kokeilun taustalla on aiemmista vastaavan tyyppisistä kokeiluista poiketen positiivisen rakennemuutoksen aikaansaama työvoiman ja osaamisen lisääntynyt kysyntä, Valtakari sanoo.

MDI:n toteuttama tutkimus on erittäin laaja. Erityisesti erillisvaikutuksen mittaaminen on haasteellista, eli mitä Turussa olisi tapahtunut ilman Työnvälityspistettä? Tähänkin kysymykseen tullaan Valtakarin mukaan saamaan syksyllä vastauksia.

– Työnvälityspisteellä on onneksi hyvinkin kattava oma seurantajärjestelmä, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään arvioinnissa.

Arviointiasetelma on kuitenkin rakennettu metodisista syistä sellaiseksi, että ensisijaisena tietona arviointianalyyseissä käytetään työhallinnon URA-järjestelmän tietoja. Näiden tietojen kerääminen ja muokkaaminen sopivaan muotoon on työlästä ja aikaa vievää. Onneksi ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tässä apuna. Muuten homma ei onnistuisi, Valtakari sanoo.

Tutkimuksen alkuvaiheessa MDI:lle on hahmottunut kuva Työnvälityspisteen poikkeuksellisesta työyhteisöstä, joka on hitsautunut yhteen. Rooli TE-toimiston lisäkäsinä on selkeä.

– Työmotivaation taustalla Turussa näyttäisi olevan aito halu löytää ratkaisuja asiakkaille. Uskon, että liiketoiminnallisesti kannattavan toiminnan ohella motivaatiota työhön luo se, että asiakkaita pystytään auttamaan ja tuottamaan lisäarvo yhteiskunnalle, Valtakari sanoo.

Tutkimus julkaistaan marraskuussa 2020.