Työnvälityspisteen toimintaa ja yhteistyötä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa tutkitaan. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ja kehittää edellä mainitun yhteistyön monialaisuutta, laatua ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Tutkimuksen toteuttaa HAMK Edu, joka on käytäntö- ja työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön keskittyvä riippumaton tutkimusyksikkö. Nyt julkaistu ensimmäinen artikkeli pureutuu ammattietiikkaan Työnvälityspisteen toiminnassa.

Eettisyys työnvälityspalvelun kulmakivenä

Ammattietiikka ohjaa monien ihmistyön alojen toimintaa. Miten se näyttäytyy tilanteessa, jossa julkinen ja yksityinen toimija toteuttavat yhdessä työnvälityspalvelua?

Artikkelissa pureudutaan Työnvälityspisteen toimintaa ohjaaviin periaatteisiin sekä siihen, miten ne suhteutuvat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammattilaisten kansainvälisiin eettisiin suosituksiin. Artikkelissa esitetään myös alustavia tuloksia Työelämän Infopiste Oy:n tilaamasta arviointi- ja kehittämistutkimuksesta.

Artikkelista selviää, että Työnvälityspisteen toiminta täyttää kattavasti kansainvälisen ohjausalan järjestön IAEVG:n (2017) julkaisemat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien yleiset ammattieettiset periaatteet.

 

Eettisyys työnvälityspalvelun kulmakivenä

Ilmoita työvoiman tarpeesta
=