Hämeen ammattikorkeakoulu teki arviointi- ja kehittämistutkimuksen, jonka tuloksista voi lukea, miten monialainen yhteistyö yksityisen työnvälityspalvelun ja työvoimaviranomaisen välillä saadaan tehokkaasti toimivaksi. HAMKin tutkimus selvitti  ohjaustyön perustaa ja kehittymistä touko-marraskuussa 2019. Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa myös valtakunnallisesti. Tutkimusraportti julkaistaan Tempuitta oikeisiin töihin -seminaarissa Turussa 29.11. Klo 12-14.

https://www.epressi.com/tiedotteet/tyoelama/julkinen-ja-yksityinen-tyonvalitys-yhdistivat-voimansa-millaista-on-monialainen-yhteistyo.html?customer=358

Ilmoita työvoiman tarpeesta
=